Sök:
Du kan nu även ladda ned gåvobevis direkt till din dator för utskrift på din skrivare eller för att vidarebfordra till önskad mottagare, bra när det är bråttom eller mottagaren befinner sig långt bort.
Vid fakturabetalning skickas filen först när betalning kommit oss tillhanda.

 

Betala till Plusgiro?

Vill du hellre betala direkt till föreningens Plusgirokonto så går det bra. Sätt in din gåva (minst 100kr) på pg 41 42 41-0 . Vi sänder gåvobeviset inom en vecka. OBS! Du behöver också skicka oss ett mail till info@raddaregnskog.se med adress dit gåvobeviset ska skickas och eventuell hälsning du vill ha textad på det.