Sök:

Betala till Plusgiro?

Vill du hellre betala direkt till föreningens Plusgirokonto så går det bra. Sätt in din gåva (minst 100kr) på pg 41 42 41-0 . Vi sänder gåvobeviset inom en vecka. OBS! Du behöver också skicka oss ett mail till info@raddaregnskog.se med adress dit gåvobeviset ska skickas och eventuell hälsning du vill ha textad på det.